BouwManagement Van Lier is een onafhankelijk adviesbureau.
BouwManagement Van Lier richt zich op projectmanagement en advieswerkzaamheden voor scholenbouw, utiliteitsbouw en woningbouw. Tevens kan het bedrijf ondersteuning leveren aan kleine en middelgrote advies- en architectenbureaus.

Interim bouwmanagement behoort ook tot het takenpakket. Indien uw bedrijf als gevolg van langdurige ziektes, vacatures etc. ondersteuning nodig heeft, zijn wij in staat om ook hier professionele ondersteuning te leveren.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele diensten die wij kunnen leveren Voor meer specifieke wensen of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen contact
 • opstellen programma van eisen;
 • kiezen van type projectorganisatie;
 • architectenselectie;
 • selectie adviseurs;
 • contracteren partijen;
 • planbeoordelingen;
 • aanbestedingen, prijsonderhandelingen en contracteren aannemers;
 • investeringskostenraming en bewaking;
 • adviseren, controleren en bijsturen processen;
 • opstellen en bewaken van planningen;
 • directievoering tijdens realisatiefase;
 • opleveringen.
Om u in de toekomst nog meer van dienst te kunnen zijn, ook in de gebruiksfase van een gebouw, worden in 2001 producten ontwikkeld.
Vanaf medio 2002 zal ook het beheren van vastgoed voor verenigingen van eigenaren tot ons takenpakket behoren.