Inhoudsopgave
Hieronder vindt u enkele projecten: I.v.m. het nog korte bestaan als zelfstandig bureau zijn enkele projecten zoals De Telegraaf en een deel van CSG Willem de Zwijger en realisatie van enkele asielzoekerscentra gedaan in loondienst bij adviesbureaus. Nadere informatie hieromtrent kunt u bij ons bureau opvragen.