Nieuwbouw Unilocatie CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven
In Schoonhoven heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw gebouw te bouwen voor beide bestaande locaties van de CSG Willem de Zwijger.
Het betreft hierbij een schoolgebouw voor 950 leerlingen. De gemeente heeft het bouwheerschap neergelegd bij het bestuur van de school. Voor het bouwproces is voor dit project gekozen voor een design-and-build constructie. In 2000 is gekomen tot een programma van eisen, waarna een ontwikkelingsovereenkomst met Vink Ontwikkeling B.V. gevestigd te Moordrecht is getekend. In 2001 zal het ontwerp binnen de gestelde eisen worden uitgewerkt.

Met ingang van 2001 liggen de adviestaken voor de opdrachtgever bij BouwManagement Van Lier.

Met ingang van 2001 zal ons bureau o.a. de volgende taken voor dit project op zich nemen:
  • opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten;
  • verzorgen van de investeringskostenbewaking;
  • beoordelen meer
  • en minderwerk op hun prijs/kwaliteit en noodzaak;
  • aanbevelingen doen;
  • onderhandelingen voeren;
  • toetsen diverse benodigde documenten voor het bouwproces;
  • iedere fase in het project wordt afgesloten met een fasedocument. Dit document zal iedere keer weer getoetst worden aan de hand van uitgangspunten, zoals vastgelegd in het programma van eisen;
  • uitvoeren van inspecties op de bouw in de realisatie- en nazorgfase.
www.csgwillemdezwijger.nl