Realisatie van asielzoekercentra op diverse locaties in Nederland

Sinds 1998 levert de heer van Lier ondersteuning aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers als projectleider voor het openen en sluiten van diverse asielzoekerscentra. Sinds 1 september 2000 gebeurt dit namens BouwManagement Van Lier.
De opdrachtgever voor deze activiteiten betreft de afdeling Vastgoedverwerving van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Centraal Opvang Asielzoekers